S. 3-1159 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie tot invoering van een gedragscode die de anonimiteit bij sollicitaties garandeert
Jean-Marie Dedecker   

migrant
arbeidsmarkt
aanwerving
zoeken naar een baan
bestrijding van discriminatie
buitenlandse staatsburger
motie van het Parlement
discriminatie op grond van seksuele geaardheid
discriminatie op grond van een handicap
discriminatie op grond van leeftijd
gelijke behandeling van man en vrouw
seksuele minderheid
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1159/1 3-1159/1 (PDF) Voorstel van resolutie 28/4/2005
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
28/4/2005   Indiening Doc. 3-1159/1 3-1159/1 (PDF)
19/5/2005   Inoverwegingneming
19/5/2005   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
19/5/2005   Verzending naar commissie
11/1/2006   Inschrijving op agenda
11/1/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Olga Zrihen
11/1/2006   Bespreking
18/1/2006   Inschrijving op agenda
18/1/2006   Bespreking
18/1/2006   Commissie wenst extern advies: Nationale Arbeidsraad
22/2/2006   Inschrijving op agenda
22/2/2006   Hoorzitting met de heer Paul Windey, voorzitter, Nationale Arbeidsraad
22/2/2006   Hoorzitting met de heer Thierry Derycke, lid van het Comitť subrťgional de l'Emploi et de la Formation de Mons, FOREM
22/2/2006   Hoorzitting met de heer Luc Schingtienne, speciaal afgevaardigde bij het Territoriaal Pact voor de werkgelegenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, BGDA
22/2/2006   Hoorzitting met de heer Fons Leroy, administrateur- generaal, VDAB
22/2/2006   Gedachtewisseling
15/3/2006   Inschrijving op agenda
15/3/2006   Hoorzitting met de heer Jozef de Witte, directeur van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding
15/3/2006   Hoorzitting met prof. dr. Marc De Vos, Vakgroep Sociaal Recht, Universiteit Gent
15/3/2006   Hoorzitting met mevrouw Ann Cattelain, directeur, Federgon, Recruitment, Search and Selection
15/3/2006   Hoorzitting met de heer Jan Keuleers, directeur Human Resources, Euroclean
15/3/2006   Hoorzitting met prof. Albert Martens, Centrum voor Sociologisch Onderzoek, KULeuven
15/3/2006   Gedachtewisseling
14/6/2006   Inschrijving op agenda
14/6/2006   Niet behandeld
21/6/2006   Inschrijving op agenda
21/6/2006   Bespreking
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 11/1/2006, 18/1/2006, 22/2/2006, 15/3/2006, 21/6/2006