S. 3-1121 Dossierfiche K. 51-1872

Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol opgesteld op basis van artikel 43, lid 1, van de Overeenkomst tot oprichting van een Europese Politiedienst (Europol-Overeenkomst), tot wijziging van die Overeenkomst, gedaan te Brussel op 27 november 2003
Regering G. Verhofstadt II  

politiŽle samenwerking (EU)
ratificatie van een overeenkomst
Europol
overeenkomstprotocol

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1121/1 3-1121/1 (PDF) Wetsontwerp 13/4/2005
3-1121/2 3-1121/2 (PDF) Verslag namens de commissie 31/5/2005
K. 51-1872/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 17/6/2005
K. 51-1872/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 7/7/2005
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/4/2005   Indiening Doc. 3-1121/1 3-1121/1 (PDF)
13/4/2005   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
9/6/2005   Inschrijving op agenda
16/6/2005   Algemene bespreking Hand. 3-118 Hand. 3-118 (PDF)
16/6/2005   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-118 Hand. 3-118 (PDF)
16/6/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-0/o2) Hand. 3-118 Hand. 3-118 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
13/4/2005   Verzending naar commissie
31/5/2005   Inschrijving op agenda
31/5/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Paul Wille
31/5/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
31/5/2005   Aanneming zonder amendering
31/5/2005   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1121/2 3-1121/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
16/6/2005   Overzending Doc. K. 51-1872/1
28/6/2005   Aanneming in commissie (zonder verslag)
7/7/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 153, p. 48-49
7/7/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+123/-0/o3)
Integraal verslag nr. 153, p. 62
Doc. K. 51-1872/2
7/7/2005   Aanneming zonder amendering
7/7/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
17/9/2005   Bekrachtiging en afkondiging
28/10/2005   Bekendmaking (47005-47014)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 16/6/2005
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 31/5/2005
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 7/7/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
17/9/2005 28/10/2005, blz 47005-47014