S. 3-1120 Dossierfiche K. 51-1871

Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale Akten:
1° Scheldeverdrag;
2° Maasverdrag,
gedaan te Gent op 3 december 2002
Regering G. Verhofstadt II  

ratificatie van een overeenkomst
waterloop
gewesten en gemeenschappen van België
Frankrijk
Nederland
verontreiniging van de waterlopen
vervuiler-betaalt-principe
bestrijding van de verontreiniging
zoetwaterecosysteem

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1120/1 3-1120/1 (PDF) Wetsontwerp 13/4/2005
3-1120/2 3-1120/2 (PDF) Verslag namens de commissie 31/5/2005
K. 51-1871/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 17/6/2005
K. 51-1871/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 7/7/2005
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
13/4/2005   Indiening Doc. 3-1120/1 3-1120/1 (PDF)
13/4/2005   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
9/6/2005   Inschrijving op agenda
16/6/2005   Algemene bespreking Hand. 3-118 Hand. 3-118 (PDF)
16/6/2005   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-118 Hand. 3-118 (PDF)
16/6/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+58/-0/o0) Hand. 3-118 Hand. 3-118 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
13/4/2005   Verzending naar commissie
31/5/2005   Inschrijving op agenda
31/5/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Jacinta De Roeck
31/5/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
31/5/2005   Aanneming zonder amendering
31/5/2005   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1120/2 3-1120/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
16/6/2005   Overzending Doc. K. 51-1871/1
28/6/2005   Aanneming in commissie (zonder verslag)
7/7/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 153, p. 48
7/7/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 153, p. 61-62
Hand. 3-123 Hand. 3-123 (PDF)
Doc. K. 51-1871/2
7/7/2005   Aanneming zonder amendering
7/7/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
6/10/2005   Bekrachtiging en afkondiging
18/11/2005   Bekendmaking (49688-49702)
20/11/2005   Erratum (61957)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 16/6/2005
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 31/5/2005
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 7/7/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
6/10/2005 18/11/2005, blz 49688-49702
Errata
Op 20/11/2005, blz 61957