S. 3-1110 Dossierfiche                  

Herziening van artikel 10, tweede lid, tweede zinsdeel, van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 128, tweede uitgave, van 10 april 2003)
Francis Delpťrťe   

ambtenaar
herziening van de grondwet
migrant
buitenlandse staatsburger
overheidsapparaat
overheidsadministratie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1110/1 3-1110/1 (PDF) Herziening van de grondwet 24/3/2005
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
24/3/2005   Indiening Doc. 3-1110/1 3-1110/1 (PDF)
24/3/2005   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
24/3/2005   Verzending naar commissie
25/1/2007   Inschrijving op agenda
25/1/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Patrik Vankrunkelsven
25/1/2007   Inleidende uiteenzetting
25/1/2007   Bespreking
8/2/2007   Inschrijving op agenda
8/2/2007   Vraag van de commissie
De commissie wenst dat het standpunt van de Gemeenschappen en de Gewesten wordt gevraagd
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 25/1/2007