S. 3-1091 Dossierfiche K. 51-1744

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tot vaststelling van een grondwet voor Europa, en met de Slotakte, gedaan te Rome op 29 oktober 2004
Regering G. Verhofstadt II  

Europese Grondwet
ratificatie van een overeenkomst
wetgevingshandeling (EU)
grensoverschrijdende dimensie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1091/1 3-1091/1 (PDF) Wetsontwerp 15/3/2005
3-1091/2 3-1091/2 (PDF) Verslag namens de commissie 13/4/2005
K. 51-1744/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 29/4/2005
K. 51-1744/2 Verslag namens de commissie 13/5/2005
K. 51-1744/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 19/5/2005
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
15/3/2005   Indiening Doc. 3-1091/1 3-1091/1 (PDF)
15/3/2005   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
21/4/2005   Inschrijving op agenda
28/4/2005   Algemene bespreking Hand. 3-109 Hand. 3-109 (PDF)
28/4/2005   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-109 Hand. 3-109 (PDF)
28/4/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+54/-9/o1) Hand. 3-110 Hand. 3-110 (PDF)
28/4/2005   Aanneming zonder amendering
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
15/3/2005   Verzending naar commissie
24/3/2005   Inschrijving op agenda
24/3/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux, Annemie Van de Casteele
24/3/2005   Inleidende uiteenzetting
eerste minister
12/4/2005   Inschrijving op agenda
12/4/2005   Hoorzitting met professor Jean-Victor Louis, Institut d'ťtudes europťennes, ULB
12/4/2005   Hoorzitting met de heer Paul Rietjens, rechtskundig adviseur van BelgiŽ bij de Europese Unie
12/4/2005   Gedachtewisseling
12/4/2005   Hoorzitting met de heer Xavier Demoulin, directeur-generaal, DG Europese Zaken, FOD Buitenlandse Zaken
12/4/2005   Gedachtewisseling
13/4/2005   Inschrijving op agenda
13/4/2005   Hoorzitting met de heer Koen Lenaerts, rechter bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen
13/4/2005   Gedachtewisseling
13/4/2005   Bespreking
13/4/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
13/4/2005   Aanneming zonder amendering
19/4/2005   Inschrijving op agenda
19/4/2005   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 3-1091/2 3-1091/2 (PDF)
19/4/2005   Einde behandeling
  [K2] Behandeling door Kamer
28/4/2005   Overzending Doc. K. 51-1744/1
13/5/2005   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-1744/2
19/5/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 139, p. 21-70 + nr. 140, p. 1-39
19/5/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+118/-18/o1)
Integraal verslag nr. 140, p. 52
Hand. 3-112 Hand. 3-112 (PDF)
Doc. K. 51-1744/3
19/5/2005   Aanneming zonder amendering
19/5/2005   Einde behandeling
19/5/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
7/7/2005   Bekrachtiging en afkondiging
7/7/2005   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd 28/4/2005
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd 24/3/2005, 12/4/2005, 13/4/2005, 19/4/2005
[K2] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd 19/5/2005