S. 3-1066 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 4bis en een artikel 4ter in de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen, houdende bijzondere bepalingen inzake het wijzigen en verbouwen van voertuigen
Jean-Marie Dedecker   

onderdeel
communautaire certificatie
automobielindustrie
technische keuring
beginsel van wederzijdse erkenning
verkeersveiligheid
Europese Economische Ruimte
technische norm
veiligheidsinrichting
werktuigbouwkunde
motorvoertuig
automobiel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1066/1 3-1066/1 (PDF) Wetsvoorstel 28/2/2005
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
28/2/2005   Indiening Doc. 3-1066/1 3-1066/1 (PDF)
3/3/2005   Inoverwegingneming
3/3/2005   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
3/3/2005   Verzending naar commissie
1/6/2005   Inschrijving op agenda
1/6/2005   Aanwijzing rapporteur(s): JoŽlle Kapompolť
1/6/2005   Bespreking
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 1/6/2005

Kruispuntbank van de wetgeving