S. 3-1065 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende het bewind in Iran en de oppositie ertegen
Staf Nimmegeers    Patrik Vankrunkelsven    Pierre Galand    Sabine de Bethune    Christian Brotcorne    Lionel Vandenberghe   

Iran
islam
motie van het Parlement
rechten van de mens
nucleair beleid
religieus conservatisme

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1065/1 3-1065/1 (PDF) Voorstel van resolutie 28/2/2005
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
28/2/2005   Indiening Doc. 3-1065/1 3-1065/1 (PDF)
3/3/2005   Inoverwegingneming
3/3/2005   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
22/12/2005   Inschrijving op agenda
23/12/2005   Algemene bespreking Hand. 3-143 Hand. 3-143 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
3/3/2005   Verzending naar commissie
29/11/2005   Inschrijving op agenda
29/11/2005   Hoorzitting met Z.Exc. de heer Ali Ahani, ambassadeur van de Islamitische Republiek Iran
29/11/2005   Gedachtewisseling
20/12/2005   Inschrijving op agenda
20/12/2005   Niet behandeld
22/12/2005   Inschrijving op agenda
22/12/2005   Vervalt
ten gevolge van de aanneming van het voorstel van resolutie nr. 3-1057/1
22/12/2005   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
23/12/2005   Vervalt
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen 23/12/2005
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Vervallen 29/11/2005, 22/12/2005