S. 3-1056 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie om het sociaal stookoliefonds meer armslag te geven
Christian Brotcorne   

OCMW
energieprijs
motie van het Parlement
sociaal achtergestelde groep
verwarming
armoede
BTW
buitengewone belasting
begrotingsfonds
aardolie-industrie
stookolie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1056/1 3-1056/1 (PDF) Voorstel van resolutie 22/2/2005
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/2/2005   Indiening Doc. 3-1056/1 3-1056/1 (PDF)
24/2/2005   Inoverwegingneming
24/2/2005   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
24/2/2005   Verzending naar commissie
19/10/2005   Inschrijving op agenda
19/10/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Jean Cornil
19/10/2005   Bespreking
22/11/2006   Inschrijving op agenda
22/11/2006   Niet behandeld
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 19/10/2005