S. 3-1036 Dossierfiche                  

Belangenconflict tussen het Vlaams Parlement en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsontwerp houdende invoering van een egalisatiebijdrage voor pensioenen (Stuk K. 51-1444/1)
Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden  

sociale bijdrage
sociale zekerheid
ambtenaar
belangenconflict (Belgisch institutioneel kader)
overheidsapparaat
personeel op contractbasis
regionaal parlement
pensioenregeling
betaalde vakantie
plaatselijke overheid
rechtstreeks gekozen kamer

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1036/1 3-1036/1 (PDF) Verslag namens de commissie 8/3/2005
3-1036/2 3-1036/2 (PDF) Voorstel van gemotiveerd advies aangenomen door de commissie 8/3/2005
3-1036/3 3-1036/3 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 10/3/2005
                                      
Chronologie
  Belangenconflict
  [S1] Behandeling door Senaat
17/2/2005   Voorlegging aan Senaat voor gemotiveerd advies
17/2/2005   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
3/3/2005   Inschrijving op agenda
10/3/2005   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 3-1036/3 3-1036/3 (PDF)
10/3/2005   Algemene bespreking Hand. 3-100 Hand. 3-100 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
17/2/2005   Verzending naar commissie
17/2/2005   Inschrijving op agenda
17/2/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Francis Delpťrťe, Annemie Van de Casteele
17/2/2005   Inleidende uiteenzetting
minister van Pensioenen
17/2/2005   Bespreking
22/2/2005   Inschrijving op agenda
22/2/2005   Bespreking
22/2/2005   Aanneming van een voorstel van advies
het voorstel van advies is aangenomen met 10 stemmen bij 3 onthoudingen
8/3/2005   Inschrijving op agenda
8/3/2005   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (12 stemmen)
Doc. 3-1036/1 3-1036/1 (PDF)
8/3/2005   Uitbrengen advies
voorstel van gemotiveerd advies aangenomen door de commissie
Doc. 3-1036/2 3-1036/2 (PDF)
10/3/2005   Uitbrengen gemotiveerd advies
Mededeling aan de Eerste minister en aan de voorzitters van het Vlaams Parlement en van de Kamer van volksvertegenwoordigers
10/3/2005   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Belangenconflict Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd 10/3/2005
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 17/2/2005, 22/2/2005, 8/3/2005