S. 3-1020 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek en tot bestrijding van racisme en xenofobie
Francis Delpérée    Philippe Moureaux    Nathalie de T' Serclaes    Isabelle Durant   

misdaad tegen de menselijkheid
extreem rechts
xenofobie
rechten van de mens
verkiesbaarheid
kandidaat
extremistische partij
landelijke verkiezing
racisme

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1020/1 3-1020/1 (PDF) Wetsvoorstel 14/2/2005
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
14/2/2005   Indiening Doc. 3-1020/1 3-1020/1 (PDF)
17/2/2005   Inoverwegingneming
17/2/2005   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
17/2/2005   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beëindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving