S. 3-1008 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966
Annemie Van de Casteele    Paul Wille    Stefaan Noreilde   

eerste hulp
ziekenhuis
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
administratief toezicht
personeel op contractbasis
gemeentepolitie
strafsanctie
tweetaligheid
taalgebruik
Vaste Commissie voor Taaltoezicht
plaatselijke overheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1008/1 3-1008/1 (PDF) Wetsvoorstel 27/1/2005
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
27/1/2005   Indiening Doc. 3-1008/1 3-1008/1 (PDF)
3/2/2005   Inoverwegingneming
3/2/2005   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
3/2/2005   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving