S. 2-988 Dossierfiche K. 50-1591

De Europese Raad van Laken
(14 en 15 december 2001)
Federaal adviescomitť voor de Europese Aangelegenheden  

samenwerking tussen de EU en de NAVO
politiek asiel
immigratie
openbaarheid van het besluitvormingsproces
intergouvernementele overeenkomst (EU)
taalgebruik
terrorisme
Europese Raad
topconferentie
Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden
voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie
internationale rol van de EU
gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid
justitiŽle samenwerking in strafzaken (EU)
uitbreiding van de Europese Unie
Europees octrooi
EU-werkgelegenheidsbeleid
consolidatie van de Europese Unie
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie
werking van de instelling
economische en sociale samenhang
zetel van de instelling
gekwalificeerde meerderheid
pensioenregeling
ruimtevaartbeleid
ruimtevaart
financiering van de EU-begroting
Cyprus
Afghanistan
westelijke Balkan
Midden-Afrika
Afrika
OekraÔne
Japan
Midden-Oosten
Palestijnse kwestie
Rusland
krijgsmacht
NAVO
EU-programma
duurzame ontwikkeling
officiŽle taal
bevoegdheid van de EU
bevoegdheid van de lidstaten
parlementsdebat
institutionele bevoegdheid (EU)
verdeling van de bevoegdheden
nationaal parlement
grondwet
Europees Ruimteagentschap
satellietcommunicatie
euro
Europese Grondwet
satellietnavigatie
militaire missie van de EU
asielzoeker
kwestie Cyprus
EU-strategie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-988/1 2-988/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomitť 14/1/2002
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
4/12/2001   Indiening Doc. 2-988/1 2-988/1 (PDF)
4/12/2001   Verzending naar commissie: Federaal adviescomitť Europese Aangelegenheden
20/12/2001   Einde behandeling
  [K2] Behandeling door Kamer
4/12/2001   Indiening Doc. 2-988/1 2-988/1 (PDF)
  Commissie: Federaal adviescomitť Europese Aangelegenheden
4/12/2001   Verzending naar commissie
4/12/2001   Inschrijving op agenda
4/12/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux, Herman De Croo
4/12/2001   Gedachtewisseling
met de heer Guy Verhofstadt, eerste minister
20/12/2001   Inschrijving op agenda
20/12/2001   Gedachtewisseling
met de heer Guy Verhofstadt, eerste minister, en de heer Louis Michel, minister van Buitenlandse Zaken
20/12/2001   Einde behandeling
14/1/2002   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Federaal adviescomitť Europese Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 4/12/2001, 20/12/2001
[K2] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd