S. 2-957 Dossierfiche K. 50-1515

XXVste COSAC (Conferentie van de Commissies voor Europese Aangelegenheden), Brussel, 4 en 5 oktober 2001
Federaal adviescomitť voor de Europese Aangelegenheden  

EU-beleid
politiek asiel
COSAC
Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden
voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie
Europese Unie
euro
uitbreiding van de Europese Unie
toetreding tot de Europese Unie
economische en sociale samenhang
Europese sociale politiek
immigratie
justitiŽle samenwerking in strafzaken (EU)
internationale rol van de EU
terrorisme
georganiseerde misdaad
gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid
intergouvernementele conferentie (EU)
consolidatie van de Europese Unie
nationaal parlement
Europol
EU-werkgelegenheidsbeleid
Wereldhandelsorganisatie
gelijke behandeling van man en vrouw
vrij verkeer van werknemers
Keuringsdienst van waren
duurzame ontwikkeling
opwarming van het klimaat
broeikaseffect
milieuheffing
EU-milieubeleid
toelating van vreemdelingen
ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid
illegale migratie
mensenhandel
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie
uitlevering
trojka (EU)
voedselveiligheid
asielzoeker
gendermainstreaming
EU-strategie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-957/1 2-957/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomitť 31/10/2001
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
31/10/2001   Indiening Doc. 2-957/1 2-957/1 (PDF)
31/10/2001   Verzending naar een andere commissie: Federaal adviescomitť Europese Aangelegenheden
31/10/2001   Einde behandeling
  [K2] Behandeling door Kamer
31/10/2001   Indiening Doc. 2-957/1 2-957/1 (PDF)
31/10/2001   Einde behandeling
  Commissie: Federaal adviescomitť Europese Aangelegenheden
31/10/2001   Verzending naar een andere commissie
31/10/2001   Inschrijving op agenda
31/10/2001   Aanwijzing rapporteur(s): FranÁois Roelants†du†Vivier, Muriel Gerkens
31/10/2001   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Federaal adviescomitť Europese Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 31/10/2001
[K2] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd