S. 2-932 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie over het Europees Veiligheids- en Defensiebeleid (EVDB)
Federaal adviescomitÚ voor de Europese Aangelegenheden  

EU-politiemissie
handhaving van de vrede
West-Europese Unie
Europese veiligheid
samenwerking tussen de EU en de NAVO
Verenigde Staten
diplomatieke betrekking
beslechting van geschillen
militaire interventie
politie
krijgsmacht
defensiebegroting
gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid
NAVO
motie van het Parlement
internationale rol van de EU
internationaal conflict
parlementair toezicht
militaire samenwerking
Europees defensiebeleid
Federaal AdviescomitÚ voor Europese Aangelegenheden

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-932/1 2-932/1 (PDF) Verslag namens het AdviescomitÚ 29/10/2001
2-932/2 2-932/2 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering 8/11/2001
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
26/9/2001   Indiening Doc. 2-932/1 2-932/1 (PDF)
26/9/2001   Beslissing onmiddellijke behandeling
initiatiefverslag AdviescomitÚ (geen inoverwegingneming)
26/9/2001   Verzending naar commissie: Federaal adviescomitÚ Europese Aangelegenheden
22/11/2001   Inschrijving op agenda
22/11/2001   Algemene bespreking Hand. 2-159 Hand. 2-159 (PDF)
22/11/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+55/-0/o5) Hand. 2-159 Hand. 2-159 (PDF)
22/11/2001   Aanneming zonder amendering
  Commissie: Federaal adviescomitÚ Europese Aangelegenheden
26/9/2001   Verzending naar commissie
26/9/2001   Inschrijving op agenda
26/9/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Franšois RoelantsáduáVivier, Fauzaya Talhaoui
26/9/2001   Bespreking
16/10/2001   Inschrijving op agenda
16/10/2001   Artikelsgewijze bespreking
16/10/2001   Stemming over het geheel: geamendeerd (eenparig)
16/10/2001   Aanneming na amendering
16/10/2001   Vertrouwen rapporteur
22/11/2001   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste minister Vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken Minister van Landsverdediging
22/11/2001   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŰindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŰindigd 26/9/2001, 22/11/2001
Commissie: Federaal adviescomitÚ Europese Aangelegenheden
Geamendeerd 26/9/2001, 16/10/2001