S. 2-916 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
Jean Cornil    Marie-Josť Laloy   

bemiddelaar
toelating van vreemdelingen
migratie
verwijdering
gevangenisstraf
rechtsbijstand
buitenlandse staatsburger
immigratie
asielzoeker
rechten van het individu
verblijfsrecht
Dienst Vreemdelingenzaken
vreemdelingenrecht
steun voor de terugkeer
sociale bijstand
politiek asiel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-916/1 2-916/1 (PDF) Wetsvoorstel 1/10/2001
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
1/10/2001   Indiening Doc. 2-916/1 2-916/1 (PDF)
6/12/2001   Inoverwegingneming
6/12/2001   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
6/12/2001   Verzending naar commissie
7/1/2003   Inschrijving op agenda
7/1/2003   Niet behandeld
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
In behandeling