S. 2-898 Dossierfiche K. 50-1392

Het Europees Veiligheids- en Defensiebeleid (EVDB)
Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden  

samenwerking tussen de EU en de NAVO
gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid
Europese veiligheid
Europees defensiebeleid
handhaving van de vrede
beslechting van geschillen
West-Europese Unie
militaire interventie
NAVO
internationaal conflict
militaire samenwerking
parlementair toezicht
internationale rol van de EU
Verenigde Staten
defensiebegroting
OVSE
geweldloosheid
humanitaire hulp
Kaliningradvraagstuk
conflictpreventie
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
EU-politiemissie
crisisbeheersing

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-898/1 2-898/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 27/8/2001
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
24/10/2000   Indiening Doc. 2-898/1 2-898/1 (PDF)
24/10/2000   Verzending naar een andere commissie: Federaal adviescomité Europese Aangelegenheden
19/6/2001   Einde behandeling
  [K2] Behandeling door Kamer
24/10/2000   Indiening Doc. 2-898/1 2-898/1 (PDF)
  Commissie: Federaal adviescomité Europese Aangelegenheden
24/10/2000   Verzending naar een andere commissie
24/10/2000   Inschrijving op agenda
24/10/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Dirk Van der Maelen
24/10/2000   Hoorzitting de heer André Flahaut, minister van Landsverdediging, de heer Buckley, adjunct van de secretaris-generaal van de NAVO, Kolonel Tegenbosch, WEU en de heer Kreemers, Instituut Clingendael
8/11/2000   Inschrijving op agenda
8/11/2000   Hoorzitting de heer Van Der Stoel, OVSE, de heer Trenteseau, ministerie van buitenlandse zaken, de heer Ista, kabinet van de minister van buitenlandse zaken, de heer De Vrieze, Pax Christi, prof. Reychler, Field Diplomaticy Initiative, de heer Adam, GRIP
9/5/2001   Inschrijving op agenda
9/5/2001   Hoorzitting de heer Bjurner, ambassade Zweden, mevrouw Nuland, ambassade Verenigde Staten, de heer Goubarev, ambassade Rusland
19/6/2001   Inschrijving op agenda
19/6/2001   Hoorzitting de heer Javier Solana, Hoog Vertegenwoordiger GVDB
19/6/2001   Einde behandeling
8/11/2001   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Federaal adviescomité Europese Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 24/10/2000, 8/11/2000, 9/5/2001, 19/6/2001
[K2] Behandeling door Kamer
Behandeling beëindigd