S. 2-849 Dossierfiche K. 50-1292

Wetsontwerp houdende de aanpassing van de arbeidsongevallenverzekering aan de Europese richtlijnen betreffende de directe verzekering met uitzondering van de levensverzekering
Regering G. Verhofstadt I  

Fonds voor Arbeidsongevallen
verzekeringsmaatschappij
nationale uitvoeringsmaatregel
schuldvordering
arbeidsongevallenverzekering
sociale zekerheid
Financial Services and Markets Authority
kredietgarantie
beginsel van wederzijdse erkenning
schending van het EU-recht
vrij verrichten van diensten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1292/1 Wetsontwerp 11/6/2001
K. 50-1292/2 Verslag namens de commissie 4/7/2001
K. 50-1292/3 Tekst verbeterd door de commissie 5/7/2001
2-849/1 2-849/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 12/7/2001
K. 50-1292/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 12/7/2001
2-849/2 2-849/2 (PDF) Verslag namens de commissie 18/7/2001
2-849/3 2-849/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 19/7/2001
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
11/6/2001   Indiening Doc. K. 50-1292/1
4/7/2001   Aanneming in commissie (legistieke verbeteringen) Doc. K. 50-1292/2
10/7/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 150, p. 3 + p. 14-16
12/7/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+122/-0/o11)
Integraal verslag nr. 151, p. 53
Doc. K. 50-1292/4
12/7/2001   Aanneming zonder amendering
verbeteringen
14/6/2001   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/24 2-82/24 (PDF)
14/6/2001   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/24 2-82/24 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
12/7/2001   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 2-849/1 2-849/1 (PDF)
17/7/2001   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 65.
17/7/2001   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
18/7/2001   Inschrijving op agenda
19/7/2001   Algemene bespreking Hand. 2-142 Hand. 2-142 (PDF)
19/7/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+61/-0/o0) Hand. 2-142 Hand. 2-142 (PDF)
Doc. 2-849/3 2-849/3 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
17/7/2001   Verzending naar commissie
18/7/2001   Inschrijving op agenda
18/7/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Jan Remans
18/7/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+12/-0/o0)
18/7/2001   Aanneming zonder amendering
18/7/2001   Vertrouwen rapporteur
19/7/2001   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
20/7/2001   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
10/8/2001   Bekrachtiging en afkondiging
7/9/2001   Bekendmaking (30270-30275)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 10/7/2001, 12/7/2001
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 19/7/2001
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 18/7/2001
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 13/7/2001 5 17/7/2001
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 65.
Onderzoekstermijn (S1) 18/7/2001 30 13/11/2001
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/8/2001 7/9/2001, blz 30270-30275

Kruispuntbank van de wetgeving