S. 2-840 Dossierfiche K. 50-1343

Naar een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid

Studiedag van 20 april 2001
Federaal adviescomitť voor de Europese Aangelegenheden  

Europol
mensenhandel
territoriaal recht
harmonisatie van de wetgevingen
werking van de instelling
ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie
Hof van Justitie van de Europese Unie
toelating van vreemdelingen
georganiseerde misdaad
Verdrag betreffende de Europese Unie
beginsel van wederzijdse erkenning
hoorzitting
politiŽle samenwerking (EU)
gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid
vluchteling
strafrecht
Verdrag van Amsterdam
immigratie
illegale migratie
Europees Parlement
justitiŽle samenwerking in strafzaken (EU)
asielzoeker
verblijfsrecht
Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden
politieke vluchteling
steun voor de terugkeer
EU-recht - nationaal recht
visabeleid
nauwere samenwerking
gewone wetgevingsprocedure
maatschappelijk of themadebat
Akkoord van Schengen
communautaire verworvenheden
politiek asiel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-840/1 2-840/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomitť 9/7/2001
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
20/4/2001   Indiening Doc. 2-840/1 2-840/1 (PDF)
20/4/2001   Verzending naar een andere commissie: Federaal adviescomitť Europese Aangelegenheden
20/4/2001   Einde behandeling
  [K2] Behandeling door Kamer
20/4/2001   Indiening Doc. 2-840/1 2-840/1 (PDF)
  Commissie: Federaal adviescomitť Europese Aangelegenheden
20/4/2001   Verzending naar een andere commissie
20/4/2001   Inschrijving op agenda
20/4/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux, Herman De Croo
20/4/2001   Gedachtewisseling
20/4/2001   Einde behandeling
9/7/2001   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Federaal adviescomitť Europese Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 20/4/2001
[K2] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd