S. 2-823 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
Josy Dubiť    Jean Cornil    Marie Nagy    Frans Lozie   

remigratie
verwijdering
buitenlandse staatsburger
asielzoeker
verblijfsrecht
politiek asiel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-823/1 2-823/1 (PDF) Wetsvoorstel 4/7/2001
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
4/7/2001   Indiening Doc. 2-823/1 2-823/1 (PDF)
5/7/2001   Inoverwegingneming
5/7/2001   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
5/7/2001   Verzending naar commissie
19/3/2002   Inschrijving op agenda
19/3/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Erika Thijs
19/3/2002   Bespreking
11/6/2002   Inschrijving op agenda
11/6/2002   Niet behandeld
11/2/2003   Inschrijving op agenda
11/2/2003   Bespreking
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
In behandeling 19/3/2002, 11/2/2003