S. 2-797 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie over de parlementaire controle op het Europees Veiligheids- en Defensiebeleid
Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden  

West-Europese Unie
nationaal parlement
gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid
motie van het Parlement
parlementair toezicht
Europees Parlement
interparlementaire samenwerking
Europees defensiebeleid
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
Europese Unie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-797/1 2-797/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 26/6/2001
2-797/2 2-797/2 (PDF) Tekst aangenomen door het Adviescomité 26/6/2001
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
15/6/2001   Indiening
15/6/2001   Beslissing onmiddellijke behandeling
15/6/2001   Verzending naar commissie: Federaal adviescomité Europese Aangelegenheden
27/6/2001   Inschrijving op agenda
28/6/2001   Algemene bespreking Hand. 2-132 Hand. 2-132 (PDF)
28/6/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+63/-0/o0) Hand. 2-133 Hand. 2-133 (PDF)
28/6/2001   Aanneming na amendering door commissie
  Commissie: Federaal adviescomité Europese Aangelegenheden
15/6/2001   Verzending naar commissie
15/6/2001   Inschrijving op agenda
15/6/2001   Aanwijzing rapporteur(s): André Geens, Dirk Van der Maelen
15/6/2001   Bespreking
26/6/2001   Inschrijving op agenda
26/6/2001   Stemming over het geheel: geamendeerd (eenparig)
26/6/2001   Aanneming na amendering door commissie
26/6/2001   Vertrouwen rapporteur
28/6/2001   Mededeling aan bestemmeling(en)
Mededeling aan de Eerste Minister, aan de Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken en aan de Minister van Landsverdediging.
28/6/2001   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd 15/6/2001, 28/6/2001
Commissie: Federaal adviescomité Europese Aangelegenheden
Geamendeerd 15/6/2001, 26/6/2001