S. 2-718 Dossierfiche                  

Herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen die de bescherming moeten verzekeren van de rechten en vrijheden gewaarborgd door het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgische Staatsblad" nr. 88 van 5 mei 1999)
---------------
Herziening van artikel 10 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende het recht op gelijkheid van Vlamingen en Walen
Wim Verreycken   

herziening van de grondwet
gelijkheid voor de wet
gewesten en gemeenschappen van BelgiŽ
taalgroep

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-718/1 2-718/1 (PDF) Herziening van de grondwet 11/4/2001
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
11/4/2001   Indiening Doc. 2-718/1 2-718/1 (PDF)
11/4/2001   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
11/4/2001   Verzending naar commissie
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Verzonden naar commissie