S. 2-673 Dossierfiche K. 50-1155

Het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie (1 juli - 31 december 2001)
Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden  

Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie
Europese Unie
consolidatie van de Europese Unie
uitbreiding van de Europese Unie
internationale rol van de EU
Verdrag van Nice
relatie tussen de regio's en de Unie
Unie voor het Middellandse Zeegebied
Eurojust
communautaire methode
crisisbeheersing
EU-strategie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-673/1 2-673/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 8/3/2001
2-673/2 2-673/2 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 15/6/2001
2-673/3 2-673/3 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 27/6/2001
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
24/1/2001   Indiening Doc. 2-673/1 2-673/1 (PDF)
24/1/2001   Verzending naar een andere commissie: Federaal adviescomité Europese Aangelegenheden
15/6/2001   Einde behandeling
  [K2] Behandeling door Kamer
24/1/2001   Indiening Doc. 2-673/1 2-673/1 (PDF)
  Commissie: Federaal adviescomité Europese Aangelegenheden
24/1/2001   Verzending naar een andere commissie
24/1/2001   Inschrijving op agenda
24/1/2001   Gedachtewisseling
met de heer Guy Verhofstadt, eerste minister
25/4/2001   Inschrijving op agenda
25/4/2001   Gedachtewisseling
met een delegatie van het Finse Parlement
Doc. 2-673/3 2-673/3 (PDF)
2/5/2001   Inschrijving op agenda Doc. 2-673/2 2-673/2 (PDF)
2/5/2001   Gedachtewisseling
met de heer Guy Verhofstadt, eerste minister, en de heer Louis Michel, minister van buitenlandse zaken
2/5/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux, Herman De Croo
23/5/2001   Inschrijving op agenda
23/5/2001   Gedachtewisseling
met een delegatie van de Duitse Bundestag
Doc. 2-673/3 2-673/3 (PDF)
6/6/2001   Inschrijving op agenda
6/6/2001   Gedachtewisseling
met een delegatie van het Deense Parlement
Doc. 2-673/3 2-673/3 (PDF)
12/6/2001   Inschrijving op agenda
12/6/2001   Gedachtewisseling
met een delegatie van het Noorse Parlement
Doc. 2-673/3 2-673/3 (PDF)
15/6/2001   Inschrijving op agenda
15/6/2001   Gedachtewisseling
met een delegatie van de Nederlandse Tweede Kamer
Doc. 2-673/3 2-673/3 (PDF)
15/6/2001   Einde behandeling
27/6/2001   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Federaal adviescomité Europese Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 24/1/2001, 25/4/2001, 2/5/2001, 23/5/2001, 6/6/2001, 12/6/2001, 15/6/2001
[K2] Behandeling door Kamer
Behandeling beëindigd