S. 2-645 Dossierfiche                  

Vijfde programma in verband met de communautaire raamstrategie inzake de gelijkheid van mannen en vrouwen (2001-2005)
Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen  

gelijke behandeling van man en vrouw
Europese Unie
EU-beleid
gelijke behandeling
geweld
Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
gendermainstreaming
EU-strategie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-645/1 2-645/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 10/7/2001
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
31/1/2001   Indiening
31/1/2001   Verzending naar commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
  Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
31/1/2001   Verzending naar commissie
31/1/2001   Inschrijving op agenda
31/1/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Jan Remans
31/1/2001   Hoorzitting met mevrouw Maj Britt Theorin, voorzitster van de commissie van de rechten van de vrouw en gelijke kansen van het Europees Parlement
31/1/2001   Gedachtewisseling
24/4/2001   Inschrijving op agenda
24/4/2001   Lezing van het verslag
7/6/2001   Inschrijving op agenda
7/6/2001   Regeling der werkzaamheden
19/6/2001   Inschrijving op agenda
19/6/2001   Hoorzitting met mevrouw Goffinet, adjunct-adviseur bij de dienst gelijke kansen van het ministerie van Tewerkstelling en Arbeid
over de uitvoering van het vijfde actieprogramma in België
19/6/2001   Einde behandeling
10/4/2003   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
Behandeling beëindigd 31/1/2001, 7/6/2001, 19/6/2001