S. 2-524 Dossierfiche K. 50-791

Wetsontwerp tot aanvulling van de wet van 26 juni 2000 tot beperking met de helft van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van de provincie- en gemeenteraden en het Europese Parlement
Denis D'hondt   Willy Cortois   Dirk Van der Maelen   Jef Tavernier   Karine Lalieux  

Europese verkiezing
wijze van stemming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-791/1 Wetsvoorstel 6/7/2000
K. 50-791/2 Verslag namens de commissie 10/7/2000
2-524/1 2-524/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 14/7/2000
K. 50-791/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 14/7/2000
2-524/2 2-524/2 (PDF) Verslag namens de commissie 14/11/2000
2-524/3 2-524/3 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 14/11/2000
2-524/4 2-524/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 30/11/2000
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
6/7/2000   Indiening Doc. K. 50-791/1
6/7/2000   Inoverwegingneming
bij zitten en opstaan; Handelingen nr. 66, p. 26-28
10/7/2000   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-791/2
13/7/2000   Bespreking
Handelingen nr. 70, p. 62-63
14/7/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+113/-0/o20)
Handelingen nr. 72, p. 40
Doc. K. 50-791/3
14/7/2000   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
14/7/2000   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 2-524/1 2-524/1 (PDF)
15/7/2000   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 32
15/7/2000   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
23/11/2000   Inschrijving op agenda
30/11/2000   Algemene bespreking Hand. 2-80 Hand. 2-80 (PDF)
30/11/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+52/-0/o6) Hand. 2-81 Hand. 2-81 (PDF)
Doc. 2-524/4 2-524/4 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
15/7/2000   Verzending naar commissie
19/7/2000   Inschrijving op agenda
19/7/2000   Niet behandeld
14/11/2000   Inschrijving op agenda
14/11/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Iris Van Riet
14/11/2000   Bespreking
14/11/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o1)
14/11/2000   Aanneming zonder amendering
14/11/2000   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-524/2 2-524/2 (PDF)
14/11/2000   Tekst aangenomen Doc. 2-524/3 2-524/3 (PDF)
30/11/2000   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
5/12/2000   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
27/12/2000   Bekrachtiging en afkondiging
24/1/2001   Bekendmaking (1892-1897)
3/2/2001   Erratum (2915)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 13/7/2000, 14/7/2000
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 30/11/2000
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 14/11/2000
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 15/7/2000 15 18/10/2000
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 32
Onderzoekstermijn (S1) 16/7/2000 60 12/12/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
27/12/2000 24/1/2001, blz 1892-1897
Errata
Op 3/2/2001, blz 2915

Kruispuntbank van de wetgeving