S. 2-513 Dossierfiche K. 50-790

Wetsontwerp tot aanpassing van de terminologie van de vigerende wettelijke bepalingen aan de gewijzigde Franse benaming van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
Colette Burgeon  

OCMW
terminologie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-790/1 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 6/7/2000
2-513/1 2-513/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 7/7/2000
2-513/2 2-513/2 (PDF) Verslag namens de commissie 30/1/2001
2-513/3 2-513/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 30/1/2001
2-513/4 2-513/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 22/2/2001
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
3/7/2000   Splitsing Doc. K. 50-114/3
6/7/2000   Bespreking
Handelingen nr. 66, p. 39-41
6/7/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+97/-0/o35)
Handelingen nr. 66, p. 61
Doc. K. 50-790/1
6/7/2000   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
6/7/2000   Overzending Doc. 2-513/1 2-513/1 (PDF)
6/7/2000   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
15/2/2001   Inschrijving op agenda
22/2/2001   Algemene bespreking Hand. 2-98 Hand. 2-98 (PDF)
22/2/2001   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-98 Hand. 2-98 (PDF)
22/2/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+61/-0/o0) Hand. 2-98 Hand. 2-98 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
6/7/2000   Verzending naar commissie
24/1/2001   Inschrijving op agenda
24/1/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-Pierre Malmendier
24/1/2001   Bespreking
24/1/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
24/1/2001   Aanneming zonder amendering
14/2/2001   Inschrijving op agenda
14/2/2001   Goedkeuring verslag
eenparig (9 stemmen)
Doc. 2-513/2 2-513/2 (PDF)
14/2/2001   Tekst aangenomen Doc. 2-513/2 2-513/2 (PDF)
22/2/2001   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging Doc. 2-513/4 2-513/4 (PDF)
26/3/2001   Bekrachtiging en afkondiging
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekrachtigd en afgekondigd  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 6/7/2000
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 22/2/2001
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 24/1/2001, 14/2/2001