S. 2-406 Dossierfiche K. 50-741

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake de bescherming en het gebruik van grensoverschrijdende waterlopen en internationale meren, en met de bijlagen I, II, III en IV, gedaan te Helsinki op 17 maart 1992
Regering G. Verhofstadt I  

ratificatie van een overeenkomst
internationale waterweg
meer
waterloop
zoet water
grondwater
oppervlaktewater
milieubescherming
waterverontreiniging
verontreiniging van de waterlopen
vervuiler-betaalt-principe
grensoverschrijdende verontreiniging
zoetwaterecosysteem

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-406/1 2-406/1 (PDF) Wetsontwerp 10/4/2000
2-406/2 2-406/2 (PDF) Verslag namens de commissie 8/6/2000
2-406/3 2-406/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 8/6/2000
K. 50-741/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 23/6/2000
K. 50-741/2 Verslag namens de commissie 7/7/2000
K. 50-741/3 Tekst verbeterd door de commissie 7/7/2000
K. 50-741/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 14/7/2000
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
10/4/2000   Indiening Doc. 2-406/1 2-406/1 (PDF)
10/4/2000   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
15/6/2000   Inschrijving op agenda
21/6/2000   Algemene bespreking Hand. 2-55 Hand. 2-55 (PDF)
21/6/2000   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-55 Hand. 2-55 (PDF)
22/6/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+61/-0/o0) Hand. 2-57 Hand. 2-57 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
10/4/2000   Verzending naar commissie
8/6/2000   Inschrijving op agenda
8/6/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
8/6/2000   Bespreking
8/6/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
8/6/2000   Aanneming zonder amendering
8/6/2000   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-406/2 2-406/2 (PDF)
8/6/2000   Tekst aangenomen Doc. 2-406/3 2-406/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
22/6/2000   Overzending Doc. K. 50-741/1
7/7/2000   Aanneming in commissie (verbetering franstalig opschrift) Doc. K. 50-741/2
14/7/2000   Bespreking
Handelingen nr. 71, p. 15
14/7/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Handelingen nr. 72, p. 47-48
Doc. K. 50-741/4
14/7/2000   Aanneming zonder amendering
14/7/2000   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
29/9/2000   Bekrachtiging en afkondiging
16/12/2000   Bekendmaking (42091-42110)
9/6/2008   Erratum (28872)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 21/6/2000, 22/6/2000
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 8/6/2000
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 14/7/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
29/9/2000 16/12/2000, blz 42091-42110
Errata
Op 9/6/2008, blz 28872