S. 2-340 Dossierfiche K. 50-439

Het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie : Hoorzitting 7 december 1999
Federaal adviescomitť voor de Europese Aangelegenheden  

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie
sociale rechten
Europees Verdrag voor de rechten van de mens
Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden
rechten van de mens
Europees staatsburgerschap
Europees Sociaal Handvest
Europese Unie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-340/1 2-340/1 (PDF) Verslag namens de commissie 11/2/2000
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
7/12/1999   Indiening Doc. 2-340/1 2-340/1 (PDF)
7/12/1999   Verzending naar commissie: Federaal adviescomitť Europese Aangelegenheden
7/12/1999   Einde behandeling
  [K2] Behandeling door Kamer
7/12/1999   Indiening Doc. 2-340/1 2-340/1 (PDF)
  Commissie: Federaal adviescomitť Europese Aangelegenheden
7/12/1999   Verzending naar commissie
7/12/1999   Inschrijving op agenda
7/12/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Herman De Croo, Philippe Mahoux
7/12/1999   Hoorzitting De h. Koen Lenaerts, hoogleraar KUL Leuven en rechter in het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen, mevr. Emmanuelle Bribosia, wetenschappelijk medewerkster ULB, de h. Olivier De Schutter, adjunct-professor UCL, mevr. FranÁoi
7/12/1999   Einde behandeling
11/2/2000   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Federaal adviescomitť Europese Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 7/12/1999
[K2] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd