S. 2-316 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie ter verhindering van en als krachtig verzet tegen het toetreden van extreem-rechts tot de federale regering van de Republiek Oostenrijk, lid van de Europese Unie
Marie Nagy    Frans Lozie    Jeannine Leduc    Paul Galand   

rechten van de mens
extremistische partij
Oostenrijk
extreem rechts
motie van het Parlement
politieke coalitie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-316/1 2-316/1 (PDF) Voorstel van resolutie 31/1/2000
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
31/1/2000   Indiening Doc. 2-316/1 2-316/1 (PDF)
3/2/2000   Inoverwegingneming
3/2/2000   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
3/2/2000   Inschrijving op agenda
3/2/2000   Algemene bespreking Hand. 2-26 Hand. 2-26 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
3/2/2000   Verzending naar commissie
3/2/2000   Inschrijving op agenda
3/2/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Josy Dubiť
3/2/2000   Einde behandeling
het voorstel van resolutie vervalt ten gevolge van de aanneming van het voorstel van resolutie nr. 2-322
3/2/2000   Vervalt
Aanneming 2-322
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen 3/2/2000
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Behandeling beŽindigd 3/2/2000

Kruispuntbank van de wetgeving