S. 2-305 Dossierfiche K. 50-475

Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand met betrekking tot een verdere beperking van zwavelemissies, en met de bijlagen I, II, III, IV en V, ondertekend te Oslo op 14 juni 1994
Regering G. Verhofstadt I  

ratificatie van een overeenkomst
luchtverontreiniging
zwavel
grensoverschrijdende verontreiniging

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-305/1 2-305/1 (PDF) Wetsontwerp 20/1/2000
2-305/2 2-305/2 (PDF) Verslag namens de commissie 8/2/2000
2-305/3 2-305/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 8/2/2000
K. 50-475/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 25/2/2000
K. 50-475/2 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 6/4/2000
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/1/2000   Indiening Doc. 2-305/1 2-305/1 (PDF)
20/1/2000   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
24/2/2000   Inschrijving op agenda
24/2/2000   Algemene bespreking Hand. 2-30 Hand. 2-30 (PDF)
24/2/2000   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-30 Hand. 2-30 (PDF)
24/2/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+54/-0/o0) Hand. 2-30 Hand. 2-30 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
20/1/2000   Verzending naar commissie
8/2/2000   Inschrijving op agenda
8/2/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Josy Dubiť
8/2/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
8/2/2000   Aanneming zonder amendering
8/2/2000   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-305/2 2-305/2 (PDF)
8/2/2000   Tekst aangenomen Doc. 2-305/3 2-305/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
24/2/2000   Overzending Doc. K. 50-475/1
27/3/2000   Aanneming in commissie (zonder verslag)
Bulletin van de wetgevende werkzaamheden nr. 87
6/4/2000   Bespreking
Handelingen nr. 51, p. 35
6/4/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Handelingen nr. 51, p. 47
Doc. K. 50-475/2
6/4/2000   Aanneming zonder amendering
6/4/2000   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
24/6/2000   Bekrachtiging en afkondiging
13/12/2000   Bekendmaking (41575-41608)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 24/2/2000
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 8/2/2000
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 6/4/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
24/6/2000 13/12/2000, blz 41575-41608