S. 2-304 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 72, eerste lid, van de nieuwe gemeentewet inzake de onverenigbaarheden
Frans Lozie    Jacinta De Roeck   

statuut van de afgevaardigden
vertegenwoordiger van lokale of regionale autoriteit
politieke moraal
cumulatie van ambten
status van de verkozen persoon
afgevaardigde
onverenigbaarheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-304/1 2-304/1 (PDF) Wetsvoorstel 20/1/2000
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/1/2000   Indiening Doc. 2-304/1 2-304/1 (PDF)
24/2/2000   Inoverwegingneming
24/2/2000   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
24/2/2000   Verzending naar commissie
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Verzonden naar commissie  

Kruispuntbank van de wetgeving