S. 2-296 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciekieswetgeving
Frans Lozie    Jacky Morael   

gemeenteraadsverkiezing
zetelverdeling
provincie
indeling in kiesdistricten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-296/1 2-296/1 (PDF) Wetsvoorstel 10/2/2000
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
14/1/2000   Indiening Doc. 2-296/1 2-296/1 (PDF)
16/3/2000   Inoverwegingneming
16/3/2000   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
16/3/2000   Verzending naar commissie
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Verzonden naar commissie  

Kruispuntbank van de wetgeving