S. 2-252 Dossierfiche K. 50-493

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek TunesiŽ inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Tunis op 8 januari 1997
Regering G. Verhofstadt I  

buitenlandse investering
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie
bevordering van investeringen
TunesiŽ
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-252/1 2-252/1 (PDF) Wetsontwerp 22/12/1999
2-252/2 2-252/2 (PDF) Verslag namens de commissie 22/2/2000
2-252/3 2-252/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 22/2/2000
K. 50-493/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 3/3/2000
K. 50-493/2 Verslag namens de commissie 31/3/2000
K. 50-493/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 27/4/2000
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/12/1999   Indiening Doc. 2-252/1 2-252/1 (PDF)
22/12/1999   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
24/2/2000   Inschrijving op agenda
2/3/2000   Algemene bespreking Hand. 2-31 Hand. 2-31 (PDF)
2/3/2000   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-31 Hand. 2-31 (PDF)
2/3/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+47/-0/o8) Hand. 2-32 Hand. 2-32 (PDF)
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
22/12/1999   Verzending naar commissie
8/2/2000   Inschrijving op agenda
8/2/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Josy Dubiť
8/2/2000   Bespreking
10/2/2000   Inschrijving op agenda
10/2/2000   Niet behandeld
22/2/2000   Inschrijving op agenda
22/2/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
22/2/2000   Aanneming zonder amendering
22/2/2000   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-252/2 2-252/2 (PDF)
22/2/2000   Tekst aangenomen Doc. 2-252/3 2-252/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
2/3/2000   Overzending Doc. K. 50-493/1
31/3/2000   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-493/2
27/4/2000   Bespreking
Handelingen nr. 52, p. 36
27/4/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+111/-0/o23)
Handelingen nr. 52, p. 43-44
Doc. K. 50-493/3
27/4/2000   Aanneming zonder amendering
27/4/2000   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
30/5/2000   Bekrachtiging en afkondiging
20/2/2003   Bekendmaking (8431-8437)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 2/3/2000
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Niet geamendeerd 8/2/2000, 22/2/2000
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 27/4/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
30/5/2000 20/2/2003, blz 8431-8437