S. 2-233 Dossierfiche                  

Openbare hoorzitting betreffende het facultatief protocol bij het Verdrag voor de uitbanning van alle vormen van discriminatie van de vrouw (CEDAW-Verdrag, 1979)
Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen  

overeenkomstprotocol
rechten van de vrouw
bestrijding van discriminatie
VN-conventie
gelijke behandeling van man en vrouw
Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
hoorzitting
ratificatie van een overeenkomst
recht om voor het gerecht te treden
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-233/1 2-233/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 8/2/2000
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
14/12/1999   Indiening
14/12/1999   Verzending naar commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
  Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
14/12/1999   Verzending naar commissie
14/12/1999   Inschrijving op agenda
14/12/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Magdeleine Willame-Boonen
14/12/1999   Hoorzitting met mevrouw Lily Boeykens, voorzitster van het Europees Centrum van de Internationale Vrouwenraad, met mevrouw Aloïsa Wörgetter, attachee bij de Ambassade van Oostenrijk in Londen en voorzitster van de UNO-commissie die het Facultatief Protocol
14/12/1999   Gedachtewisseling
18/1/2000   Inschrijving op agenda
18/1/2000   Bespreking
bespreking van een voorstel van aanbeveling
8/2/2000   Inschrijving op agenda
8/2/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
8/2/2000   Aanneming zonder amendering
8/2/2000   Uitbrengen advies
het advies is eenparig aangenomen
8/2/2000   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-233/1 2-233/1 (PDF)
8/2/2000   Einde behandeling
8/2/2000   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Adviescomité voor gelijke kansen
Behandeling beëindigd 14/12/1999, 18/1/2000, 8/2/2000