S. 2-170 Dossierfiche K. 50-212

Wetsontwerp betreffende steunmaatregelen ten gunste van landbouwbedrijven getroffen door de dioxinecrisis
Regering G. Verhofstadt I  

begrotingsfonds
landbouwonderneming
landbouwindustrie
vergoeding
steun aan ondernemingen
landbouw en voeding
overheidssteun
giftige stof

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-212/1 Wetsontwerp 29/10/1999
K. 50-212/2 Bijlage 29/10/1999
K. 50-212/4 Erratum 29/10/1999
K. 50-212/5 Amendementen 4/11/1999
K. 50-212/6 Amendementen 9/11/1999
K. 50-212/9 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 12/11/1999
K. 50-212/7 Verslag namens de commissie 16/11/1999
K. 50-212/8 Tekst aangenomen door de commissie 16/11/1999
K. 50-212/10 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 16/11/1999
K. 50-212/11 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 18/11/1999
2-170/1 2-170/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 19/11/1999
2-170/2 2-170/2 (PDF) Ontwerp niet geŽvoceerd door de Senaat 25/11/1999
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
29/10/1999   Indiening Doc. K. 50-212/1
16/11/1999   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-212/7
17/11/1999   Bespreking
Handelingen nr. 15, p. 7-38
18/11/1999   Bespreking
Handelingen nr. 16, p. 38-42
18/11/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+89/-21/o32)
Handelingen nr. 16, p. 42-45 + p. 47
Doc. K. 50-212/11
18/11/1999   Aanneming na amendering door commissie
10/11/1999   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/2 2-82/2 (PDF)
10/11/1999   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/2 2-82/2 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
19/11/1999   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 2-170/1 2-170/1 (PDF)
25/11/1999   Verstrijken termijn: Evocatietermijn Doc. 2-170/2 2-170/2 (PDF)
25/11/1999   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
25/11/1999   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
3/12/1999   Bekrachtiging en afkondiging
11/12/1999   Bekendmaking (46328-46332)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 17/11/1999, 18/11/1999
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geŽvoceerd  
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 20/11/1999 5 24/11/1999
Verstrijken termijn: Evocatietermijn Evocatietermijn 20/11/1999 0 24/11/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
3/12/1999 11/12/1999, blz 46328-46332