S. 2-1591 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie met betrekking tot het statuut van journalisten en redacties dat de optimale uitoefening van de vrijheid van informatie en van hun overige democratische opdrachten van openbare dienstverlening waarborgt
Jean Cornil    Paul Galand    Philippe Mahoux    Marie Nagy   

persvrijheid
beroep in de communicatiesector
pers
motie van het Parlement
beroepsstatus
rechtsregels voor informatie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1591/1 2-1591/1 (PDF) Voorstel van resolutie 3/4/2003
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
4/4/2003   Indiening Doc. 2-1591/1 2-1591/1 (PDF)
4/4/2003   Inoverwegingneming
4/4/2003   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
4/4/2003   Verzending naar commissie
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Verzonden naar commissie