S. 2-1562 Dossierfiche K. 50-2454

Wetsontwerp houdende bepalingen inzake de titelbescherming voor erkende dienstverlenende intellectuele beroepen
Jan Steverlynck    Mia De Schamphelaere    Hugo Vandenberghe   

kaderwet
beroepsorganisatie
beroep tot nietigverklaring
zelfstandig beroep
rechtsmiddel
beroepskwalificatie
toegang tot het beroepsleven
dienstverrichting
beroepsdeontologie
beroepsvereniging
administratieve rechtspraak

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1562/1 2-1562/1 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 3/4/2003
K. 50-2454/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 8/4/2003
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
3/4/2003   Indiening
3/4/2003   Beslissing onmiddellijke behandeling
3/4/2003   Inschrijving op agenda
3/4/2003   Algemene bespreking Hand. 2-284 Hand. 2-284 (PDF)
3/4/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-284 Hand. 2-284 (PDF)
3/4/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+44/-14/o0) Hand. 2-284 Hand. 2-284 (PDF)
Doc. 2-1562/1 2-1562/1 (PDF)
3/4/2003   Aanneming zonder amendering
  [K2] Behandeling door Kamer
3/4/2003   Overzending Doc. K. 50-2454/1
10/4/2003   Einde behandeling
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 3/4/2003
[K2] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd