S. 2-1542 Dossierfiche K. 50-2384

De Europese Raad van Brussel van 20 en 21 maart 2003
Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden  

samenwerking tussen de EU en de NAVO
digitale cultuur
topconferentie
Europese Raad
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
Irak
NAVO
VN
Verenigde Staten
oorlog
EU-werkgelegenheidsbeleid
economisch beleid
Europese Centrale Bank
intergouvernementele overeenkomst (EU)
intergouvernementele conferentie (EU)
Midden-Oosten
Europese Unie
gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid
Turkije
Iran
Noord-Korea
Ecofin
Europees octrooi
taalgebruik
vrije concurrentie
overheidssteun
publieke dienst
overheidsschuld
begrotingsbeleid
humanitaire hulp
economische recessie
dienst van algemeen belang
langdurige zorg

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1542/1 2-1542/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 2/4/2003
K. 50-2384/1 Verslag namens het Adviescomité 2/4/2003
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
18/3/2003   Indiening Doc. 2-1542/1 2-1542/1 (PDF)
18/3/2003   Verzending naar commissie: Federaal adviescomité Europese Aangelegenheden
  Commissie: Federaal adviescomité Europese Aangelegenheden
18/3/2003   Verzending naar commissie
18/3/2003   Inschrijving op agenda
18/3/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux, Herman De Croo
18/3/2003   Gedachtewisseling
met de heer Guy Verhofstadt, eerste minister
25/3/2003   Inschrijving op agenda
25/3/2003   Gedachtewisseling
met de heer Guy Verhofstadt, eerste minister
25/3/2003   Einde behandeling
  [K2] Behandeling door Kamer
18/3/2003   Indiening Doc. K. 50-2384/1
2/4/2003   Einde behandeling
2/4/2003   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Federaal adviescomité Europese Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 18/3/2003, 25/3/2003
[K2] Behandeling door Kamer
Behandeling beëindigd