S. 2-1526 Dossierfiche K. 50-2350

Conferentie van de commissies voor Europese aangelegenheden XXVIIIe COSAC, Brussel, 27 en 28 januari 2003
Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden  

nationaal parlement
COSAC
interparlementaire samenwerking
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
Europese Unie
intergouvernementele overeenkomst (EU)

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1526/1 2-1526/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 20/3/2003
K. 50-2350/1 Verslag namens het Adviescomité 20/3/2003
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [K1] Behandeling door Kamer
20/3/2003   Indiening Doc. K. 50-2350/1
20/3/2003   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
20/3/2003   Indiening Doc. 2-1526/1 2-1526/1 (PDF)
20/3/2003   Verzending naar een andere commissie: Federaal adviescomité Europese Aangelegenheden
20/3/2003   Einde behandeling
  Commissie: Federaal adviescomité Europese Aangelegenheden
20/3/2003   Verzending naar een andere commissie
20/3/2003   Inschrijving op agenda
20/3/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux, Herman De Croo
20/3/2003   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beëindigd  
[K1] Behandeling door Kamer
Behandeling beëindigd  
[S2] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Federaal adviescomité Europese Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 20/3/2003