S. 2-1497 Dossierfiche K. 50-2177

Wetsontwerp houdende instemming met het Financieel Protocol van 4 oktober 2002 bij het Samenwerkingsakkoord van 5 april 1995 tussen de federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake het internationaal milieubeleid
Regering G. Verhofstadt I  

samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)
regionale financiŽn
milieubeleid
milieubescherming
multilaterale overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-2177/1 Wetsontwerp 5/12/2002
K. 50-2177/2 Advies van de Raad van State 6/1/2003
K. 50-2177/3 Verslag namens de commissie 11/2/2003
K. 50-2177/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 20/2/2003
2-1497/1 2-1497/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 21/2/2003
2-1497/2 2-1497/2 (PDF) Verslag namens de commissie 19/3/2003
2-1497/3 2-1497/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 27/3/2003
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
5/12/2002   Indiening Doc. K. 50-2177/1
24/12/2002   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Integraal verslag 15/1/2003 nr. 311, p. 83
6/1/2003   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 50-2177/2
16/1/2003   Urgentieverzoek van de regering (aangenomen)
Integraal verslag nr. 314, p. 2-3
11/2/2003   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-2177/3
19/2/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 330, p. 12-14
20/2/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+120/-0/o12)
Integraal verslag nr. 331, p. 63
Doc. K. 50-2177/4
20/2/2003   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
21/2/2003   Overzending Doc. 2-1497/1 2-1497/1 (PDF)
21/2/2003   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
20/3/2003   Inschrijving op agenda
27/3/2003   Algemene bespreking Hand. 2-279 Hand. 2-279 (PDF)
27/3/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-279 Hand. 2-279 (PDF)
27/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+52/-0/o5) Hand. 2-279 Hand. 2-279 (PDF)
Doc. 2-1497/3 2-1497/3 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
21/2/2003   Verzending naar commissie
19/3/2003   Inschrijving op agenda
19/3/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-Pierre Malmendier
19/3/2003   Bespreking
19/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
19/3/2003   Aanneming zonder amendering
19/3/2003   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1497/2 2-1497/2 (PDF)
27/3/2003   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
4/4/2003   Bekrachtiging en afkondiging
2/7/2003   Bekendmaking (35688-35693)
20/7/2004   Erratum (56098-56099)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 19/2/2003, 20/2/2003
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 27/3/2003
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 19/3/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
4/4/2003 2/7/2003, blz 35688-35693
Errata
Op 20/7/2004, blz 56098-56099