S. 2-1494 Dossierfiche K. 50-2226

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen en van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen
Regering G. Verhofstadt I  

elektronisch document
gegevensbescherming
geregistreerd samenwonen
Rijksregister van de natuurlijke personen
ongehuwd samenleven
raadpleging van informatie
administratieve formaliteit
doorgeven van informatie
toegang tot de informatie
identiteitsbewijs
eerbiediging van het privé-leven
elektronische overheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-2226/1 Wetsontwerp 15/1/2003
K. 50-2226/2 Advies van de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 27/1/2003
K. 50-2226/3 Advies van de Raad van State 27/1/2003
K. 50-2226/4 Amendementen 30/1/2003
K. 50-2226/5 Verslag namens de commissie 14/2/2003
K. 50-2226/6 Tekst aangenomen door de commissie 14/2/2003
K. 50-2226/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 20/2/2003
2-1494/1 2-1494/1 (PDF) Ontwerp geëvoceerd door de Senaat 21/2/2003
2-1494/2 2-1494/2 (PDF) Verslag namens de commissie 25/2/2003
2-1494/3 2-1494/3 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 13/3/2003
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
15/1/2003   Indiening Doc. K. 50-2226/1
27/1/2003   Ontvangst extern advies: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Doc. K. 50-2226/2
27/1/2003   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 50-2226/3
14/2/2003   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-2226/5
19/2/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 330, p. 4-12
20/2/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+85/-0/o50)
Integraal verslag nr. 331, p. 60-63
Doc. K. 50-2226/7
20/2/2003   Aanneming na amendering door commissie
30/1/2003   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/48 2-82/48 (PDF)
30/1/2003   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/48 2-82/48 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
21/2/2003   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
21/2/2003   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 299.
Doc. 2-1494/1 2-1494/1 (PDF)
21/2/2003   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
5/3/2003   Inschrijving op agenda
13/3/2003   Algemene bespreking Hand. 2-274 Hand. 2-274 (PDF)
13/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+46/-0/o9) Hand. 2-275 Hand. 2-275 (PDF)
Doc. 2-1494/3 2-1494/3 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
21/2/2003   Verzending naar commissie
25/2/2003   Inschrijving op agenda
25/2/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Iris Van Riet
25/2/2003   Bespreking
25/2/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o0)
25/2/2003   Aanneming zonder amendering
25/2/2003   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1494/2 2-1494/2 (PDF)
13/3/2003   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
20/3/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
25/3/2003   Bekrachtiging en afkondiging
28/3/2003   Bekendmaking (15921-15929)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 19/2/2003, 20/2/2003
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 13/3/2003
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 25/2/2003
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 22/2/2003 5 26/2/2003
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 299.
Onderzoekstermijn (S1) 22/2/2003 30 1/4/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
25/3/2003 28/3/2003, blz 15921-15929

Kruispuntbank van de wetgeving