S. 2-1409 Dossierfiche K. 50-2206

Wetsontwerp houdende wijziging van artikel 393 van het Gerechtelijk Wetboek
Regering G. Verhofstadt I  

magistraat
uitkering aan nabestaanden
overheidsapparaat
pensioenregeling

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-2206/1 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 18/12/2002
2-1409/1 2-1409/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 18/12/2002
2-1409/2 2-1409/2 (PDF) Verslag namens de commissie 5/2/2003
2-1409/3 2-1409/3 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 13/2/2003
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
10/12/2002   Splitsing Doc. K. 50-1901/6
17/12/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 303, p. 13-19
18/12/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+107/-15/o17)
Integraal verslag nr. 306, p. 33-34
Doc. K. 50-2206/1
18/12/2002   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
18/12/2002   Overzending Doc. 2-1409/1 2-1409/1 (PDF)
18/12/2002   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
6/2/2003   Inschrijving op agenda
13/2/2003   Algemene bespreking Hand. 2-270 Hand. 2-270 (PDF)
13/2/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-270 Hand. 2-270 (PDF)
13/2/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+53/-0/o6) Hand. 2-270 Hand. 2-270 (PDF)
Doc. 2-1409/3 2-1409/3 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
18/12/2002   Verzending naar commissie
29/1/2003   Inschrijving op agenda
29/1/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-Pierre Malmendier
29/1/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+12/-0/o0)
29/1/2003   Aanneming zonder amendering
5/2/2003   Inschrijving op agenda
5/2/2003   Goedkeuring verslag
eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 2-1409/2 2-1409/2 (PDF)
13/2/2003   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
9/3/2003   Bekrachtiging en afkondiging
6/6/2003   Bekendmaking (30922)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 17/12/2002, 18/12/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 13/2/2003
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 29/1/2003, 5/2/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
9/3/2003 6/6/2003, blz 30922