S. 2-1401 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende het standpunt van BelgiŽ in het kader van de thans bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO) gevoerde onderhandelingen ingevolge de Verklaring van 14 novembre 2001 over de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van intellectuele eigendom (HAIE) en volksgezondheid
Marie Nagy    Jean Cornil    Michel Barbeaux    Paul Galand   

Wereldhandelsorganisatie
intellectuele eigendom
volksgezondheid
geneesmiddel
octrooi
motie van het Parlement
Doha-ronde
aids
TRIP's
ontwikkelingsland

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1401/1 2-1401/1 (PDF) Voorstel van resolutie 18/12/2002
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
18/12/2002   Indiening Doc. 2-1401/1 2-1401/1 (PDF)
9/1/2003   Inoverwegingneming
9/1/2003   Verzending naar commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
  Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
9/1/2003   Verzending naar commissie
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging
Verzonden naar commissie