S. 2-1263 Dossierfiche K. 50-1988

De Europese Raad van Sevilla (21-22 juni 2002)
Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden  

samenwerking tussen de EU en de NAVO
Europese Raad
topconferentie
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
politiek asiel
immigratie
consolidatie van de Europese Unie
uitbreiding van de Europese Unie
EU-werkgelegenheidsbeleid
Midden-Oosten
werking van de instelling
gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid
NAVO
intergouvernementele conferentie (EU)
Europese verdragen
Ierland
duurzame ontwikkeling
Wereldhandelsorganisatie
economische en sociale samenhang
Raad van de Europese Unie
internationale rol van de EU
Turkije
gemeenschappelijk landbouwbeleid
Cyprus
internationale handel
Stabiliteitspact
asielzoeker
kwestie Cyprus
EU-strategie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1988/1 Verslag namens het Adviescomité 23/7/2002
2-1263/1 2-1263/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 23/7/2002
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [K1] Behandeling door Kamer
18/6/2002   Indiening Doc. K. 50-1988/1
25/6/2002   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
18/6/2002   Indiening Doc. 2-1263/1 2-1263/1 (PDF)
18/6/2002   Verzending naar commissie: Federaal adviescomité Europese Aangelegenheden
  Commissie: Federaal adviescomité Europese Aangelegenheden
18/6/2002   Verzending naar commissie
18/6/2002   Inschrijving op agenda
18/6/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux, Herman De Croo
18/6/2002   Gedachtewisseling
met de heer Guy Verhofstadt, eerste minister
25/6/2002   Inschrijving op agenda
25/6/2002   Gedachtewisseling
met de heer Guy Verhofstadt, eerste minister
25/6/2002   Einde behandeling
23/7/2002   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beëindigd  
[K1] Behandeling door Kamer
Behandeling beëindigd  
[S2] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Federaal adviescomité Europese Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 18/6/2002, 25/6/2002