S. 2-1176 Dossierfiche K. 50-1997

De Conventie over de toekomst van de Europese Unie
Federaal adviescomitť voor de Europese Aangelegenheden  

Europese Unie
intergouvernementele overeenkomst (EU)
intergouvernementele conferentie (EU)
Europese verdragen
herziening van het Verdrag (EU)
Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden
werking van de instelling
bevoegdheid van de EU
subsidiariteitsbeginsel
uitbreiding van de Europese Unie
consolidatie van de Europese Unie
internationale rol van de EU
evenredigheidsbeginsel
openbaarheid van het besluitvormingsproces
Handvest van de grondrechten van de Europese Unie
Hof van Justitie van de Europese Unie
EU-begroting
Europees Comitť van de Regio's
Europees Parlement
nationaal parlement
Raad van de Europese Unie
COSAC
Europese sociale politiek
sociale zekerheid
harmonisatie van de sociale zekerheid
sociaal recht
arbeidsrecht
armoede
sociale uitsluiting
pensioenregeling
collectieve arbeidsovereenkomst
communautaire methode
EU-strategie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1176/1 2-1176/1 (PDF) Tussentijds verslag 19/7/2002
2-1176/2 2-1176/2 (PDF) Tussentijds verslag 7/10/2002
2-1176/3 2-1176/3 (PDF) Tussentijds verslag 16/12/2002
2-1176/4 2-1176/4 (PDF) Tussentijds verslag 22/1/2003
2-1176/5 2-1176/5 (PDF) Tussentijds verslag 25/3/2003
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
23/4/2002   Indiening
23/4/2002   Verzending naar commissie: Federaal adviescomitť Europese Aangelegenheden
  Commissie: Federaal adviescomitť Europese Aangelegenheden
23/4/2002   Verzending naar commissie
23/4/2002   Inschrijving op agenda
23/4/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux, Herman De Croo
23/4/2002   Gedachtewisseling
met vier Belgische leden van de Conventie (mevr. Marie Nagy en Anne Van Lancker en de hh. Pierre Chevalier en Danny Pieters)
28/5/2002   Inschrijving op agenda
28/5/2002   Gedachtewisseling
verslagen van het Europees Parlement, uitgebracht door de heer Lamassoure (A5-0133/2002) en de heer Napolitano (A5-0023/2002)
28/5/2002   Gedachtewisseling
met Belgische leden van de Europese Conventie (de hh. Elio di Rupo, Karel De Gucht en Danny Pieters)
19/7/2002   Tussentijds verslag Doc. 2-1176/1 2-1176/1 (PDF)
3/10/2002   Inschrijving op agenda
3/10/2002   Gedachtewisseling
debat over de Conventie over de toekomst van de Europese Unie en de rol van de nationale parlementen in de EU met de hh. Louis Michel, Marc Eyskens en Georges Clerfayt
7/10/2002   Tussentijds verslag Doc. 2-1176/2 2-1176/2 (PDF)
23/10/2002   Inschrijving op agenda
23/10/2002   Gedachtewisseling
over het sociaal beleid van de Europese Unie met de hh. Frank Vandenbroucke en Danny Pieters
4/12/2002   Inschrijving op agenda
16/12/2002   Tussentijds verslag Doc. 2-1176/3 2-1176/3 (PDF)
16/12/2002   Gedachtewisseling
met de h. Guy Verhofstadt betreffende zijn voorstellen inzake de toekomst van de Europese Unie
22/1/2003   Tussentijds verslag Doc. 2-1176/4 2-1176/4 (PDF)
25/3/2003   Inschrijving op agenda
25/3/2003   Gedachtewisseling
Toelichting door de Belgische leden van de Europese Conventie over de vordering van de werkzaamheden in de Conventie
25/3/2003   Tussentijds verslag Doc. 2-1176/5 2-1176/5 (PDF)
25/3/2003   Einde behandeling
  [K2] Behandeling door Kamer
23/4/2002   Indiening
25/3/2003   Einde behandeling
25/3/2003   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Federaal adviescomitť Europese Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 23/4/2002, 28/5/2002, 3/10/2002, 23/10/2002, 16/12/2002, 25/3/2003
[K2] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd