S. 2-1172 Dossierfiche                  

Activiteitenverslag 2001 van het Vast Comité van toezicht op de politiediensten (Comité P)
commissie belast met de begeleiding van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Vast Comité I)  

verslag over de werkzaamheden
Vaste Comités van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten

Parlementaire documenten

Er zijn nog geen parlementaire documenten beschikbaar voor dit dossier

                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/5/2002   Indiening
22/5/2002   Verzending naar commissie: Vast Comité I
  Commissie: Vast Comité I
22/5/2002   Verzending naar commissie
22/5/2002   Inschrijving op agenda
22/5/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Anne-Marie Lizin, Hugo Vandenberghe, Tony Van Parys, Daniel Bacquelaine
22/5/2002   Inleidende uiteenzetting door de voorzitter van het Comité P
22/5/2002   Gedachtewisseling
9/7/2002   Inschrijving op agenda
9/7/2002   Bespreking
Einde van de bespreking
9/7/2002   Vertrouwen aan de rapporteurs
10/4/2003   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Vast Comité I
Behandeling beëindigd 22/5/2002, 9/7/2002