S. 2-1170 Dossierfiche K. 50-1832

Economische en sociale gevolgen van de uitbreiding van de Europese Unie
Federaal adviescomité voor de Europese Aangelegenheden  

Europese Unie
Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden
uitbreiding van de Europese Unie
economische en sociale samenhang
migratie
EU-beleid
structureel fonds
Cohesiefonds
handelsverkeer
Economische en Monetaire Unie
landen in Midden- en Oost-Europa
gemeenschappelijk landbouwbeleid
onderzoek en ontwikkeling
energiebeleid
communautaire verworvenheden
EU-energiebeleid
EU-strategie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1170/1 2-1170/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 27/5/2002
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
30/4/2002   Indiening Doc. 2-1170/1 2-1170/1 (PDF)
30/4/2002   Verzending naar een andere commissie: Federaal adviescomité Europese Aangelegenheden
30/4/2002   Einde behandeling
  [K2] Behandeling door Kamer
30/4/2002   Indiening Doc. 2-1170/1 2-1170/1 (PDF)
  Commissie: Federaal adviescomité Europese Aangelegenheden
30/4/2002   Verzending naar een andere commissie
30/4/2002   Inschrijving op agenda
30/4/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Jacques Timmermans, Jos Ansoms
30/4/2002   Gedachtewisseling
met de heer Charles Picqué, minister van economie en wetenschappelijk onderzoek
30/4/2002   Einde behandeling
27/5/2002   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beëindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Federaal adviescomité Europese Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 30/4/2002
[K2] Behandeling door Kamer
Behandeling beëindigd