S. 2-1081 Dossierfiche K. 50-1830

De Europese Raad van Barcelona van 15 en 16 maart 2002
Federaal adviescomitť voor de Europese Aangelegenheden  

Europese Raad
topconferentie
wegvervoer
ruimtevaart
oudere werknemer
Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden
economische en sociale samenhang
EU-beleid
EU-werkgelegenheidsbeleid
duurzame ontwikkeling
ontwikkelingshulp
werking van de instelling
marktliberalisatie
elektrische energie
Europees octrooi
ruimtevaartbeleid
vervoer per spoor
postdienst
telecommunicatie
wetenschappelijk onderzoek
Midden-Oosten
internationale rol van de EU
interne markt
Europese sociale politiek
aardgas
EU-strategie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1081/1 2-1081/1 (PDF) Verslag namens het Adviescomitť 14/5/2002
                                      
Chronologie
  Vrije procedure
  [S1] Behandeling door Senaat
13/3/2002   Indiening Doc. 2-1081/1 2-1081/1 (PDF)
13/3/2002   Verzending naar een andere commissie: Federaal adviescomitť Europese Aangelegenheden
19/3/2002   Einde behandeling
  [K2] Behandeling door Kamer
13/3/2002   Indiening Doc. 2-1081/1 2-1081/1 (PDF)
  Commissie: Federaal adviescomitť Europese Aangelegenheden
13/3/2002   Verzending naar een andere commissie
13/3/2002   Inschrijving op agenda
13/3/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux, Herman De Croo
13/3/2002   Gedachtewisseling
met de heer Guy Verhofstadt, eerste minister
19/3/2002   Inschrijving op agenda
19/3/2002   Gedachtewisseling
met de heer Guy Verhostadt, eerste minister
19/3/2002   Einde behandeling
14/5/2002   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Vrije procedure Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Federaal adviescomitť Europese Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 13/3/2002, 19/3/2002
[K2] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd