S. 2-1069 Dossierfiche K. 50-1892

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid
Regering G. Verhofstadt I  

gelijke behandeling van man en vrouw
participatie van vrouwen
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1069/1 2-1069/1 (PDF) Wetsontwerp 12/3/2002
2-1069/2 2-1069/2 (PDF) Erratum 3/5/2002
2-1069/3 2-1069/3 (PDF) Verslag namens het Adviescomité 30/5/2002
2-1069/4 2-1069/4 (PDF) Amendementen 11/6/2002
2-1069/5 2-1069/5 (PDF) Verslag namens de commissie 11/6/2002
2-1069/6 2-1069/6 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 11/6/2002
K. 50-1892/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 26/6/2002
K. 50-1892/2 Verslag namens de commissie 24/3/2003
K. 50-1892/3 Tekst verbeterd door de commissie 24/3/2003
K. 50-1892/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 27/3/2003
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
12/3/2002   Indiening Doc. 2-1069/1 2-1069/1 (PDF)
12/3/2002   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
13/6/2002   Inschrijving op agenda
20/6/2002   Algemene bespreking Hand. 2-212 Hand. 2-212 (PDF)
20/6/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-212 Hand. 2-212 (PDF)
20/6/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+46/-5/o0) Hand. 2-212 Hand. 2-212 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
12/3/2002   Verzending naar commissie
19/3/2002   Inschrijving op agenda
19/3/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-Pierre Malmendier
19/3/2002   Bespreking
17/4/2002   Verzending naar commissie voor advies: Adviescomité voor gelijke kansen
11/6/2002   Inschrijving op agenda
11/6/2002   Bespreking
11/6/2002   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o1)
11/6/2002   Aanneming na amendering
11/6/2002   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1069/5 2-1069/5 (PDF)
  Commissie voor advies: Adviescomité voor gelijke kansen
17/4/2002   Verzending naar commissie voor advies
17/4/2002   Inschrijving op agenda
17/4/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-Pierre Malmendier
17/4/2002   Bespreking met het oog op het uitbrengen van een advies
21/5/2002   Inschrijving op agenda
21/5/2002   Bespreking met het oog op het uitbrengen van een advies
28/5/2002   Inschrijving op agenda
28/5/2002   Bespreking met het oog op het uitbrengen van een advies
28/5/2002   Lezing van het verslag
30/5/2002   Inschrijving op agenda
30/5/2002   Uitbrengen advies
30/5/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
30/5/2002   Aanneming zonder amendering
30/5/2002   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 2-1069/3 2-1069/3 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
20/6/2002   Overzending Doc. K. 50-1892/1
24/3/2003   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 50-1892/2
27/3/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 345, p. 64
27/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+110/-1/o14)
Integraal verslag nr. 346, p. 17
Hand. 2-279 Hand. 2-279 (PDF)
Doc. K. 50-1892/4
27/3/2003   Aanneming zonder amendering
27/3/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
3/5/2003   Bekrachtiging en afkondiging
12/6/2003   Bekendmaking (31692-31694)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 20/6/2002
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Geamendeerd 19/3/2002, 11/6/2002
Commissie voor advies: Adviescomité voor gelijke kansen
Niet geamendeerd 17/4/2002, 30/5/2002
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 27/3/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
3/5/2003 12/6/2003, blz 31692-31694