S. 2-1052 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de beleidsraden
Magdeleine Willame-Boonen    Iris Van Riet    Sabine de Bethune    Anne-Marie Lizin    Christine Cornet d'Elzius    Marc Hordies    Fatma Pehlivan   

gelijke behandeling van man en vrouw
administratieve hervorming
overheidsapparaat
motie van het Parlement
overheidsadministratie
depolitisering
gendermainstreaming

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1052/1 2-1052/1 (PDF) Voorstel van resolutie 21/2/2002
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
18/2/2002   Indiening Doc. 2-1052/1 2-1052/1 (PDF)
21/2/2002   Inoverwegingneming
21/2/2002   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
21/2/2002   Verzending naar commissie
10/4/2003   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Verzonden naar commissie