S. 2-1040 Dossierfiche                  

De strijd tegen de kinderpornografie vanuit het oogpunt van de politiepraktijk
commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden  

computercriminaliteit
gerechtelijk onderzoek
kinderbescherming
politie
politiŰle samenwerking
Centrum voor Vermiste Kinderen
pedofilie
internet
kinderpornografie
Interpol
provider

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-1040/1 2-1040/1 (PDF) Verslag namens de commissie 14/5/2002
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
5/2/2002   Indiening Doc. 2-1040/1 2-1040/1 (PDF)
5/2/2002   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
30/5/2002   Inschrijving op agenda
6/6/2002   Algemene bespreking Hand. 2-209 Hand. 2-209 (PDF)
6/6/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+45/-0/o1) Hand. 2-209 Hand. 2-209 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
5/2/2002   Verzending naar commissie
5/2/2002   Inschrijving op agenda
5/2/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-Pierre Malmendier
5/2/2002   Hoorzitting met mevrouw Van Bastelaer van de Universitaire Faculteiten "Notre-Dame de la Paix" van Namen
5/2/2002   Hoorzitting met de heer Goethals, co÷rdinator kinderpornografie van de cel "Mensenhandel" bij de federale politie
5/2/2002   Hoorzitting met de heer Van Schuylenbergh van Child Focus
5/2/2002   Hoorzitting met de heer Beirens, commissaris, diensthoofd van de "Federal Computer Crime Unit" bij de federale politie
5/2/2002   Hoorzitting met mevrouw Chambon, eerstaanwezend commissaris bij de nationale directie van de Franse gerechtelijke politie
5/2/2002   Hoorzitting met de heren Beghuin en Kohl, afgevaardigden van het Witte ComitÚ "La main sur le coeur" van Couvin
5/2/2002   Hoorzitting met de heer Pas, afgevaardigde van de vzw "Werkgroep Morkhoven"
5/2/2002   Bespreking
19/3/2002   Inschrijving op agenda
19/3/2002   Lezing van het verslag.- Bespreking van de conclusies
23/4/2002   Inschrijving op agenda
23/4/2002   Hoorzitting met de heer Beirens, commissaris, diensthoofd van de "Federal Computer Crime Unit" van de federale politie
23/4/2002   Hoorzitting met de heer Beghuin van het Witte ComitÚ "La main sur le coeur"
23/4/2002   Hoorzitting met de heer Kohl, afgevaardigde van de Nationale Federatie van de Witte ComitÚs
7/5/2002   Inschrijving op agenda
7/5/2002   Bespreking
14/5/2002   Inschrijving op agenda
14/5/2002   Aanneming van de aanbevelingen
eenparig aangenomen
14/5/2002   Vertrouwen rapporteur
6/6/2002   Mededeling aan bestemmeling(en)
Eerste minister Minister van Binnenlandse zaken Minister van Justitie
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 6/6/2002
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŰindigd 5/2/2002, 23/4/2002, 7/5/2002, 14/5/2002